Projektid

2021-2023 õppeaastal osaleme järgmistes projektides:

Kuuste Kool osaleb Erasmus+ õpirände projektis "Teeme koos - ettevõtlikud taaskasutusideed sõpradelt sõpradele" 2021-2023 aastal. Õpiränded toimuvad Hispaania, Saksamaa, Itaalia ja Portugali koolidesse.

Summary of Erasmus+ short term project

Erasmus+ projekti lõpetamise pildid

 

3D-korallidest võtmehoidjani ehk kuidas Kuuste Kool tegeles taaskasutusega

Kuuste Kooli tragid õpetajad, Mailis Mõttus ja Anne Nukk, võtsid ette ja kirjutasid põneva Erasmus+ õpirände projekti “Teeme koos - ettevõtlikud taaskasutusideed sõpradelt sõpradele”, mis vältab 3 aastat (2021-2023). Meie väikest kooli võtavad vastu Hispaania, Saksamaa, Itaalia ja Portugali koolid. Kogu sellise suure ettevõtmise eesmärgiks on saada teadmisi, kuidas välismaa koolides taaskasutusega tegeletakse, mida taaskasutatud materjalidest valmistatakse ja mida tehakse uute taaskasutatud toodetega. Kõige olulisem on valmistuda ette uueks ja suuremaks koostööprojektiks meid vastuvõtnud koolidega, et ka nemad saaksid meile külla tulla. Projektikkohtumistel saavad Kuuste Koolist osaleda 8 õpilast ja 8 õpetajat. 

Melilla, Hispaania, oktoober 2021

Enda projektile saime Erasmus+ poolt “jah” sõna ühel augustikuu tuulisel päeval, kui avastasime õpetajatega ilusat Eestimaad. Küll me olime ikka rõõmsad, aga siis tuli hakata kibekiirelt asju ajama, sest esimene lend Hispaaniasse, täpsemalt Aafrika mandrile Melilla linnakesse, oli juba oktoobri vaheajal. Olgu ära mainitud, et Melilla suurus on vaid 12,3 ruutkilomeetrit ja seal elab umbes 85 000 inimest. Esimene lend viis 3 õpetajat Malagasse ja sealt edasi Melillasse. Lennujaamast välja astudes võttis meid vastu mõnusalt soe ilm ja väga agar kooli direktor Olga. Ta viis meid kohe järgmisel päeval kohtuma haridusosakonna töötajatega, kus me esitlesime ettekande toel oma kooli ja taaskasutatud materjalidest tehtud esemeid. Suured ahhetused tulid lumepiltide kohta ning muidugi kutsusime neid lund kogema Eestisse. Lisaks algklasside majale (Ceip Reyes Católicos), kus õppisid 1. - 6. klassi õpilased, kutsus meid kutsekooli inglise keele õpetaja tutvuma oma õpilaste koolimajaga. Pärast väga mõnusat vastuvõttu haridusosakonnas, pidime minema Melilla linnavalitsusesse tutvuma linnavalitsuse hoonega. Korraga teavitas meie vahva giid Olga, et saame kohtuda linnapeaga ja lisas muigega, et sellist asja pole varem juhtunud. Meie suureks üllatuseks ei olnud see vaid lihtsalt linnapeaga kohtumine, vaid suur telereportaaž. Meid pandi kohe kõnet pidama, milleks muidugi keegi meist valmis ei olnud. Lisaks uhkele videoreportaažile, räägiti meist ja meie projektist ka kohalikus raadios. Saime uskumatu vastuvõtu osaliseks. Tore oli näha, kui koostööaldis ja kokkuhoidev oli kogu meie tiim projektikohtumise jooksul.

Nagu öeldakse igas sadamas on üks eestlane, kes läbi uudiste meid ülesse otsis ja tutvustas meile Melilla eluolu. Järgnevad päevad saime veeta 1. - 6. klassi õpilastega, lasteaia lastega ja tutvusime ka kutsekooli osaga. Käisime vaatlemas tunde I kooliastmes; lasteaias peeti just Halloweeni ja kutsekoolis tutvustati meile, kuidas luuakse ettevõtet. Kohalikud õpilased tegid läbi kõik ettevõtte loomise etapid. Nad olid jaotatud gruppidesse niiviisi, et osad olid müügimehed, osad vastutasid logistika eest ja kolmandad said kätt proovida raamatupidajatena. Lisaks koolis oldud ajale käisime tutvumas linna prügisorteerimise poolega. Melilla prügimajandus oli väga heal tasemel. Kõik konteinerid olid olemas ja linn oli enam-vähem puhas. Lõpetuseks tehti meile linna giidituur ja näidati ainukest metsaala, mida Melillas leida võib. 

Saksamaa, aprill 2022

Saksamaale, täpsemalt Kehl’i linna, sõitsime 4 õpetaja ja 4 õpilasega. Kehl asub kolme riigi Prantsusmaa, Saksamaa ja Šveitsi kokkusaamispunktis. Projektinädala vältel saime tutvuda Strasbourgi, Baden-Badeni ja Baseli linnaga. Baden-Badenis käisime muuseumis vaatamas näitust 3D-korallidest. Korallid olid tehtud leitud ja kogutud taaskasutatavast materjalist: kilekottidest, lõngast, kaablisidemetest jms. Strasbourgis tutvusime Euroopa Parlamendi hoonega ja vanaaegse kesklinnaga ning Baselis nägime samuti kesklinna võlusid. Muidugi hoidsime silma peal igas külastuskohas prügi sorteerimisel, mis oli väga heal tasemel - kõik linnad olid puhtad.

Projekti vältel saatis meid õpetaja Karin, kes oli Tulla-Realschule koolist. Esimesed päevad olime tema klassi juures. Tegemist oli väikeklassiga, kus õppis 5 õpilast. Kuuste Kooli 4 õpilast õpetasid nende klassile, kuidas õmmelda nõela ja niidi abil taaskasutatud materjalist võtmehoidjaid, tegime koos Saksamaa tuntud rahvustoite ning nende klassi õpilased näitasid, kuidas teha vanapaberist uut paberit. Lisaks klassis viibimisele, tutvustas Karin meile koolimaja ning meie näitasime ettekandes oma kooli. Järgmistel päevadel viis Karin meid tutvuma erivajadustega laste kooliga ning külastasime albakade farmi, kus meil lubati minna loomadega jalutuskäigule. Perenaine rääkis, mida albakade karvast toodetakse ja kuidas on nende ettevõttel läinud. Kohapeal saime osta albakavillast tehtud esemeid. Nädala lõpuks tegime head ja läksime Kehl’i linna tänavaid koristama.

Kõik õpetajad olid varem käinud välismaal ja said näha ning võrrelda meie koolisüsteemi Saksamaa omaga. Enamus õpilastele oli see esmakordne ilma pereta sõit või lennusõit välismaale. Muljed olid ülendavad ja õpilased olid väga rahul kogu projekti ettevõtmistega. Tore oli näha, kui koostööaldis ja kokkuhoidev oli kogu meie tiim projektikohtumise jooksul.

Nüüdseks on pool projektitegevustest läbi. Jäänud on veel kahe riigi külastamine, mis tähendab, et tulemas on veel väga ettevõtlikke kohtumisi Itaalia ja Portugaliga. Siiamaani oleme saanud juba palju kasulikku infot uue projekti kirjutamiseks ja muidugi uusi kontakte. Eriti tore oli meie jaoks see, kui vastuvõtlikud ja südamlikud on teiste riikide inimesed. Tänan meie kooli toredaid õpetajaid ja õpilasi, kes pidasid vastu projektikohtumise välismaal. Eriliselt suured tänud Melilla ja Kehl’i õpetajatele meid vastu võtmast.

MAILIS MÕTTUS
Kuuste Kooli 2. klassi õpetaja

Erasmusega Itaalias

Septembrikuu viimasel nädalal oli kolmel Kuuste Kooli õpetajal võimalus Erasmus+ õpirände projekti raames külastada kooli Itaalias. Täpsemalt asub sõpruskool Calabria maakonnas Soverato linnas. Tegemist on omamoodi kooliga, kus õpinguid saab alustada juba 14-aastaselt ning õppida lisaks mõni eriala. Soverato IPSSEOA kool on seotud eelkõige turismivaldkonda kuuluvate erialadega: kokad, kelnerid, administraatorid. Koolis õpitakse kõiki põhiaineid, sest lõpetamisel on õpinguid võimalik kõrgkoolis jätkata.

Meie Erasmus+ projekti teemadeks on ettevõtlus, taaskasutus ja prügi sorteerimine. Huvitav oli kohtumine Soverato linnavalitsuse ametnikega, kes tegelevad jäätmetega. Kohtumine oli samas kasulik ka sealse kooli õpetajatele. Meie kohtumise ajal sündis neil kokkulepe, et ametnikud tulevad Soverato kooli. Koostöös leitakse võimalused koolis biojäätmete kogumiseks ja komposti valmistamiseks. Meie saime aga põhjaliku ülevaate, kuidas toimub Soverato linnas sorteeritud prügi kogumine. Linnaelanikud teavad, millisel nädalapäeval kogutakse kokku näiteks klaas või paber ja nii edasi. Varahommikul sõitsid tänavatel prügiautod ning majade kõrvale tõstetud sorteeritud prügi jõudis õigesse kohta. Soverato linnaametnikud tundsid huvi, mida oleme meie nendel päevadel märganud just konkreetsel teemal. Samuti tunti huvi, kuidas on Eestis jäätmemajandusega. Itaalia ametnikele meeldis meie pandipakendi lahendus. Nemadki otsivad selleks võimalusi.

Soverato koolis on õpingutesse integreeritud ka erivajadusega õpilased. Neil on igaühel oma õpetaja, kes vajalikke aineid õpetavad. Õppetöö toimub teistega koos samas klassiruumis. Meil oli tore valmistada jõuluehteid ja -kaunistusi. Valminud käsitööd saab osta kooli jõululaadal. Saime osaleda toiduvalmistamisel. Kooli üheks eesmärgiks on toidulaua mitmekesistamine lihtsate toiduainetega. Itaalias küpsetatakse väga palju saiatooteid, neid jääb igapäevaselt aga lihtsalt üle. Kokanduse õpetajad olid koos õpilastega leidnud huvitavaid viise, kuidas kuivanud saia toidulaual kasutada. Nii valmisid meie silme all soolased ja magusad toidud, kus kasutati järgijäänud kvaliteetseid toiduaineid. Hiljem saime neid maitsta uhkelt kaetud laua taga, teenindajateks sama kooli õpilased. Nemad said praktiliselt kõike läbi proovida ning meie imelise teeninduse ja maitsete kogemuse ning meie kogemuse sellest, kui teenindajaid-kelnereid on korraga 12 kuuele inimesele.

Eesti vastu oli huvi nii õpetajatel kui ka õpilastel. Meie õpetaja Jelena tegi suures saalis Eestit, Kuuste Kooli ja Erasmus+ õpirännet tutvustava ettekande koos sisukate slaididega. Ettekande lõpus esitasid õpilased mõned küsimused. Üks küsimustest oli näiteks, et mis keelt Eestis ikka räägitakse. Kümne tööpäeva jooksul oli meil võimalus külastada erinevaid tunde, nendes ise tegutseda. Soverato kooli õpilased valmistasid oma kodukohta tutvustavaid voldikuid, kus oli nii infot kui ka illustreerivaid fotosid. Koolis õpitakse inglise, hispaania ja saksa keelt. Meiega kohtumisel veendusid õpilased veelkord, et iga keele valdamine on väärtus omaette. Isegi, kui sa esialgu ennast ainult tutvustada oskad, on juba esimene suur samm tuttavaks saamiseks tehtud.

Päevad möödusid päikese all kiiresti. Nii jõudiski kätte seminar, kus leppisime kokku tulevases Erasmus+ koostööprojekti eesmärkides ja tegevustes. Seega – koostöö algas imeliselt ning loodetavasti mõne aasta möödudes saavad Kuuste Kooli õpetajad ja õpilased võõrustada külalisi Itaaliast ning omakorda kohtuda Soveratos koos teiste riikide partneritega.

Anne Nukk
Kuuste Kooli logopeed
 

Albufeira, Portugal, oktoober-november 2022

Külastasime Portugali lõunaosas asuvat tuntud kuurortlinna Albufeirat, mille suurimad vaatamisväärsused on Atlandi ookean ja seda ümbritsev loodus. Eestist, metsade vahelt pärit noortele ja õpetajatele, oli selline kogemus väga ainulaadne. Kui ookeanit oli piisavalt imetletud, siis otsustasime, et paneme oma projekti raames ka ise käed külge ja läheme koristame rannaalasid. Prügi seas oli kõige rohkem suitsukonisid, kuid üldiselt võis tõdeda, et Albufeira  linn hoiab oma rannaribasid väga korras. Iga natukese aja tagant olid olemas prügikastid, kuhu said visata kokku korjatud prügi. Peale prügi koristamise võis Albufeira tänavapildis näha erinevatest plastikesemetest tehtud installatsioone ja kunstiteoseid. Kaasasolevad õpilased said samal ajal osaleda meie poolt koostatud fotojahis ning taaskasutatud esemeid ülesse pildistada, lisades piltidele kohapeal väljamõeldud pealkirjad. Jätkates prügi teema lainel, siis sõitsime ka Zoomarine teemaparki, mille käigus vaatasime veeloomade ja lindude etendusi. Etteastete käigus räägiti meile kui oluline on hoida loodust veekogude puhastamise teel. Lisaks prügi teemadele külastasime lähedalasuvat Silves’t, mida kutsutakse portugallaste poolt hellitavalt ajalooliseks kultuurimekaks kuna tegemist on väga vana linnakesega. Külastasime varemetes olevat linnust ja uurisime, mida Portugali ajalugu meile pakub läbi erinevate kultuurimälestiste.

Loomulikult käisime ka tutvumas Portugali koolisüsteemiga ja külastasime Albufeira gümnaasiumi osa (10.-12. klassi). Meid võttis vastu väga südamlik kooliõpetaja Paula. Ta viis meid kohe koolituurile ja tutvusime direktori ning asedirektoriga. Saime teada, et kõik Albufeira koolid kuuluvad ühte suurde gruppi, mis on kooliastmete kaupa jaotatud üle linna laiali. Kuulates Portugali koolisüsteemi kohta, siis taipasime, et Eesti süsteem pole üldse erinev nende omast. Pigem on rohkem sarnasusi kui erinevusi. Näiteks üks suurim erinevus Portugalis on see, et gümnaasiumiosa on õpilastele kohustuslik. Samas sarnasuste koha pealt on koolivaheaegu küll Portugalis vähem, kuid enamus langevad meie vaheaegadega kokku. Paula näitas meile ka oma tunde erinevate klassikollektiividega, kus tutvustasime läbi ettekande enda kooli ja Eestit. Albufeira õpilased said samal ajal küsida meie käest Eesti kohta põnevaid fakte. Kõige enam meeldis neile mõte, et kooli ümber ei oleks aeda. Teadupärast on Portugalis turvalisuse tõttu igal koolimajal ümber aiad. Järgmistel päevadel õpetasime Albufeira kooliõpilastele, kuidas taaskasutatavatest materjalidest valmistada võtmehoidjaid. Pärast ülesande juhendi selgitamist hakkasid nad kiirelt tegutsema. Aega jäi isegi puudu, kuna Portugali gümnaasiumi õpilased käsitööga niiviisi ei tegele nagu meie õpilased Eestis. Samas klassis oli ka õpilasi, kes esmakordselt nõela käes hoidsid, aga natukese õpetamise järel tegid suurepärase võtmehoidja valmis. Koolis viibimise ajal viisime läbi ühe klassiga teadusmängu, mille käigus jagasime õpilased rühmadesse ja nad pidid etteantud vahenditest meisterdama erinevaid esemeid. Kokku tegime kaks teadusmängu. Mõlema mängu lõpus toimus võistlus ja saime teada, milline meeskond võitis. Näha oli, et teadusmängud meeldisid õpilastele väga, sest ukse peale tulid ka teiste klasside noored uurima, mida põnevat me teeme. Kogu kümnepäevase projekti lõpetas kokkuvõttev istumine koos Paulaga ning arutamine, mis oleks järgmine samm uue Erasmus+ koostööprojekti suunas.
2022/2023 õppeaastal osaleme:

KIKi projekt "Kuuste jalajälg" (01.09.2022 - 16.06.2023)
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus