Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õa

Vastu võetud 25.05.2023 nr 15
Avaldamismärge: RT I, 30.05.2023, 1
Redaktsiooni jõustumiskuupäev: 02.06.2023


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

31. mai 2024.a eesti keel (kirjalik)
6. juuni 2024.a matemaatika (kirjalik)
12. juuni 2024.a valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
12.- 13. juuni 2024.a valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
12.- 13. oktoober 2023.a matemaatika (kirjalik)
20.- 22. september 2023.a eesti keel (kirjalik)
25.- 27. september 2023.a loodusõpetus (kirjalik)

7. klassi tasemetööde õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
17.- 20. oktoober 2023.a matemaatika (kirjalik)
18.- 20.september 2023 eesti keel (kirjalik)
27.- 29. september 2023.a loodusõpetus (kirjalik)

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:
31. oktoober 2023.a A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik)
31. oktoober- 3. november 2023.a A2-keeletasemel inglise keel (suuline)

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

Allikas: Riigiteataja