Riiklik järelvalve

Lõuna piirkonna ekspert

Katrin Ohakas
Munga 18, Tartu 50088
E-post: Katrin.Ohakas@hm.ee
mobiiltelefon: 5687 0346
lauatelefon: 735 4068