Õppenõukogu

Aeg Teemad
november
 • I trimestri õppe- ja kasvatustöö analüüs ja hindamine
 • Lihtsustatud õppekava läbiarutamine
märts
 • II trimestri õppe- ja kasvatustöö analüüs ja hindamine
 • Arenguvestluste ühtse küsimustiku väljatöötamine
 • Vahekokkuvõte tööst HEV õpilastega
mai
 • III trimestri õppe- ja kasvatustöö analüüs ja hindamine
 • Aasta õppe- ja kasvatustöö analüüs ja hindamine
 • Õpilase järgmisse klassi üleviimine
 • Õpilase tunnustamine kiituskirjaga
 • Täiendavale õppetööle jätmine
 • Kokkuvõte arenguvestlustest
juuni
 • Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 • Täiendava õppetöö lõpetamine
august
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Täiendava õppetöö tulemused
 • Järgmise aasta eesmärgid
 • Õppeaasta töö kokkuvõte ja tulemuste analüüs
 • Üldtööplaani kinnitamine