Isiklikud asjad

Kool ei vastuta õppetöös mittevajalike esemete säilime eest. Mobiiltelefoni, tahvel- või sülearvutit võib kasutada õppetöös või kooliürituste ajal, kui selleks on antud korraldus või luba. Õpilane ise vastutab oma taskuraha säilimise eest. Õppetöö ajal ei lahku õpilane koolimaja territooriumilt enne koolipäeva lõppu (va väljaspool kooli territooriumi korraldatud õppetöö või üritused).