Kooliaasta avaaktus

  • 09:00
  • Kuuste Kool
Kooliaasta avaaktus

Päevakava 1. septembril
9:00 pidulik lipuheisamine kooli õuel
Aktus kooli saalis
vahetund 5 minutit
Klassijuhatajatund (10 minutit)
Ainetunnid, mis kestavad 10 minutit ja kohe peale ühe tunni lõppu tuleb minna järgmisse tundi:
5. klass - MATEMAATIKA, EESTI KEEL, AJALUGU, INGLISE KEEL
6. klass - MATEMAATIKA, EESTI KEEL, LOODUSÕPETUS, INGLISE KEEL
7. klass - LOODUSAINED, MATEMAATIKA, EESTI KEEL, AJALUGU
8. klass - AJALUGU, INGLISE KEEL, MATEMAATIKA, LOODUSAINED
9. klass - AJALUGU, LOODUSAINED, INGLISE KEEL, MATEMAATIKA

Algklassid töötavad oma plaani järgi.

Koolibuss väljub kell 11:00.