Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2017/2018. õa

Avo Alliksaar - vallavolikogu esindaja
Ragnar Joosep - lasteaia "Õnnetriinude" rühma lastevanemate esindaja
Kadi Kink - lasteaia "Nublude" rühma lastevanemate esindaja
Marge Aasajärv - lasteaia "Päiksekeste" rühma lastevanemate esindaja
Kaido Mark - kooli õpetajate esindaja
Kaire Palusoo - lasteaia õpetajate esindaja
Kaisa Meus - kooli õpilasesinduse esindaja
Kaidi Meus - kooli lastevanemate esindaja, protokollija
Andres Voore - kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Paula Tomson - kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees (paula.tomson@gmail.com, tel: 56905734)
Ly Tamme - kooli lastevanemate esindaja
Madis Maala - kooli lastevanemate esindaja

Korralised hoolekogu koosolekud toimuvad:
10.01.2018
14.03.2018
9.05. 2018


Hoolekogu koosoleku protokollid 2017/2018. õa
1. november 2017
10. jaanuar 2018
15. veebruar 2018
14. märts 2018


Lastevanemate koosolekul (4.10.2017) valiti hoolekogu koosseisu kooli lastevanemate esindajad:

Kaidi Meus
Janne Nuuter
Andres Voore
Paula Tomson
Ly Tamme
Madis Maala

Hoolekogu koosseis 2016/2017. õa

Avo Alliksaar - Vallavolikogu esindaja;
Kaidi Meus - kooli lastevanemate esindaja;
Janne Nuuter - kooli lastevanemate esindaja;
Andres Voore - kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees;
Viktoria Hõpemägi - lasteaia "Õnnetriinude" rühma lastevanemate esindaja;
Marge Aasajärv - lasteaia "Nublude" rühma lastevanemate esindaja;
Paula Tomson - lasteaia "Päiksekeste" rühma lastevanemate esindaja;
Kaido Mark - kooli õpetajate esindaja, protokollija;
Kaire Palusoo - lasteaia õpetajate esindaja;
Elis Ehrlich - kooli õpilasesinduse esindaja.

Hoolekogu koosoleku protokollid 2016/2017. õa

19. september 2016
16. veebruar 2017
26. aprill 2017


Kambja Vallavolikogus vastu võetud munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise korraga saab tutvuda siin.