Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2017/2018. õa

Lastevanemate koosolekul (4.10.2017) valiti hoolekogu koosseisu kooli lastevanemate esindajad:

Kaidi Meus
Janne Nuuter
Andres Voore
Paula Tomson
Ly Tamme
Madis MaalaHoolekogu koosseis 2016/2017. õa

Avo Alliksaar - Vallavolikogu esindaja;
Kaidi Meus - kooli lastevanemate esindaja;
Janne Nuuter - kooli lastevanemate esindaja;
Andres Voore - kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees;
Viktoria Hõpemägi - lasteaia "Õnnetriinude" rühma lastevanemate esindaja;
Marge Aasajärv - lasteaia "Nublude" rühma lastevanemate esindaja;
Paula Tomson - lasteaia "Päiksekeste" rühma lastevanemate esindaja;
Kaido Mark - kooli õpetajate esindaja, protokollija;
Kaire Palusoo - lasteaia õpetajate esindaja;
Elis Ehrlich - kooli õpilasesinduse esindaja.

Hoolekogu koosoleku protokollid 2016/2017. õa

19. september 2016
16. veebruar 2017
26. aprill 2017


Kambja Vallavolikogus vastu võetud munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise korraga saab tutvuda siin.