Advendiõhtu

10. detsembril algusega kell 16:00 ootame kõiki Kuuste kooli õdusale advendiõhtule. Advendisõnumi toob Kambja koguduse õpetaja Andrus Mõttus. Lisaks esinemistele toimub ka Vana-Kuuste naisseltsi käsitöö näitusmüük ning heategevuslik advendilaat.

Helkur on kohustuslik!

Jätkame helkurite olemasolu ja kasutamise kontrollimist. Armsad vanemad - aidake kaasa laste nähtavaks muutmisele pimedal ajal.

Tuletõrje õppus

31.10 toimus meie koolis kolmanda tunni ajal tuletõrje õppus. Kõik lapsed olid tublid ja tuletõrjujad jäid meiega rahule. Soovijad said huvi korral ka voolikust vett lasta.

Teade lapsevanematele

Käesolevast õppeaastast on mõneti muutunud kehalise kasvatuse tundides osalemise kord. Lapsevanem ei saa oma tõendiga last õppetööst vabastada, koolis viibival õpilasel tuleb alati ka kehalise kasvatuse tunnis osaleda ning vahetada selleks riided. Kui laps on olnud haige ja vajab taastumiseks kergemat koormust, palume lapsevanemal õpetajat sellest kirjalikult teavitada.