Parim etendus

17. märtsil saavutasid Kuuste Kooli näiteringi tublid näitlejad Tartumaa koolinoorte teatripäeval keskastmes Parima etenduse tiitli. Noori näitlejaid juhendas Kaija Maarit Kalvet. Palju õnne!

Matemaatika olümpiaad

7.02 toimunud olümpiaadi piirkondlikul voorul osalesid 7. klassi õpilased Triinu Alliksaar (3. koht), Tiia Tomson (4.-6. koht) ja 8. klassi õpilane Eva-Lotta Aasajärv. 10.03 toimunud Tartumaa matemaatikaolümpiaadil osalesid 5. klassi õpilased Ants Liivamägi ja Eerik Rudometov ning 4. klassi õpilane Karoliina Ulmand. Õpilasi juhendas õp. Marju Orion.

Nutisport

Nutispordi Tartumaa finaali jõudsid 1. klassi õpilane Kreete Meus, keda juhendas õpetaja Mailis Mõttus, ja 7. klassi õpilane Triinu Alliksaar, keda juhendas õpetaja Marju Orion.

Edukas olümpiaad

9. detsembril toimunud geograafia olümpiaadil esindasid meie kooli 7. klassi õpilased Tiia Tomson (1. koht), Triinu Alliksaar (2. koht) ja 9. klassi õpilane Kaisa Meus (7. koht). Õpilasi juhendas õp. Imbi Soa.

Helkur on kohustuslik!

Jätkame helkurite olemasolu ja kasutamise kontrollimist. Armsad vanemad - aidake kaasa laste nähtavaks muutmisele pimedal ajal.

Teade lapsevanematele

Käesolevast õppeaastast on mõneti muutunud kehalise kasvatuse tundides osalemise kord. Lapsevanem ei saa oma tõendiga last õppetööst vabastada, koolis viibival õpilasel tuleb alati ka kehalise kasvatuse tunnis osaleda ning vahetada selleks riided. Kui laps on olnud haige ja vajab taastumiseks kergemat koormust, palume lapsevanemal õpetajat sellest kirjalikult teavitada.