Vigurivänt

4. ja 5. klassi õpilased Ants Liivamägi, Karoliina Ulmand, Anete Marleen Arujõe ja Jarleen Hermann esindasid tublilt meie kooli jalgrattavõistlusel "Vigurivänt", mis toimus 18.mail Tartus. Õpilasi juhendas õpetaja Merike Villemson.

Geograafia olümpiaad

7. klassi õpilane Tiia Tomson esindas edukalt Kuuste Kooli geograafia olümpiaadil Põlvas 11. - 12. mail. Õpilast juhendas õpetaja Imbi Soa.

Kooliteater 2018 KARKSI-NUIA

20.-21.aprillil toimus Karksi-Nuias „Kooliteater 2018 KARKSI-NUIA“. Žürii (Anu Tonts, Veiko Tubin ja Maret Oomer) valis laureaatide hulka Kuuste Kooli kooliteatri trupitöö Fr.R.Faehlmanni loomingu põhjal “Müütilised muistendid”, juhendaja Kaija M Kalvet, ning näitlejapreemia pälvis Reti Natalie Nael rolli eest lavastuses. Palju õnne!

Petroskoi teatrifestival "Kuldvõtmeke"

Kuuste Kooli näiteringi etendus Fr.R.Faehlmanni loomingu põhjal "Müütilised muistendid" said Petroskoi festivalil tunnustuse hariduslikult kõige leidlikuma lahenduse eest. Näitlejaid juhendas lavastaja Kaija Maarit Kalvet. Näitlejatega oli kaasas ning aitas ettevalmistustel ka kogukonnaliige Kersti Kivirüüt. 

5.-9. klass Kunstimuuseumis

Tartu Kunstimuuseumi haridusprogramm 5.-9.kl õpilastele
Toimumisaeg: 11.05.2018 kell 9.30-10.30
Osalustasu: 5 eurot osaleja kohta
Programmi tutvustus: Vaasimaal
Osalustasu palun tuua õpetaja Jelena kätte hiljemalt 08.05.2018

23.-25. aprill

23.aprill Projektiõpe Marjamaa talus
24.aprill Spordipäev Nõo Rannahallis
25.aprill Iseseisva õppe päev, koolis tavapäraseid tunde ei toimu


26.04 - 1.05 Vaheaeg

Võistlusmäng "Koolipingist õue IV"

10. aprillil toimus Ülenurmel võistlusmäng "Koolipingist õue IV", kus Kuuste Kooli võistkond jäi jagama 3.-4. kohta Puhja kooli võistkonnaga. Kuuste Kooli võistkonda kuulusid Peeter Liivamägi (1.klass), Victoria Polikarpus (2.klass) ja Susanna Solmann (3.klass). Õpilasi juhendas õpetaja Mailis Mõttus.

Õigekirjaolümpiaad

Reedel, 6. aprillil toimus järjekordne Tartu linna ja maakonna koolide õigekirjaolümpiaad. Suurepäraselt esines seal  Jarleen Hermann, kes saavutas 4. klassi õpilaste seas kolmanda koha. Teda juhendas õp Sirle Lorvi. Olümpiaadil osalesid veel Kaisa Meus (9. kl), Eva-Lotta Aasajärv (8. kl), Triinu Alliksaar (7. kl), Chrislyn Liivat (6. kl) ja Ants Liivamägi (5. kl). Juhendas õp Kaido Mark.

XVII Tartumaa lasteraamatupäev

XVII Tartumaa lasteraamatupäevale Tabivere rahvamajja kutsuti meie koolist 4. klassi õpilased Jarleen Hermann ja Anete-Marleen Arujõe ning 7. klassi õpilane Triinu Alliksaar. 4. kl tüdrukute lood leidsid äramärkimist jutuvõistlusel "Minu salapaik" (juhendas õp Sirle Lorvi), Triinu töö tunnistati samal konkursil omas vanusegrupis parimaks (juhendas õp Kaido Mark).

Nutisport

Nutispordi Tartumaa meistrivõistlustel saavutas 1. klassi õpilane Kreete Meus 4. koha ja 7. klassi õpilane Triinu Alliksaar 8. koha. Õpilasi juhendasid õpetajad Mailis Mõttus ja Marju Orion.

Parim etendus

17. märtsil saavutasid Kuuste Kooli näiteringi tublid näitlejad Tartumaa koolinoorte teatripäeval keskastmes Parima etenduse tiitli. Noori näitlejaid juhendas Kaija Maarit Kalvet. Palju õnne!

Matemaatika olümpiaad

7.02 toimunud olümpiaadi piirkondlikul voorul osalesid 7. klassi õpilased Triinu Alliksaar (3. koht), Tiia Tomson (4.-6. koht) ja 8. klassi õpilane Eva-Lotta Aasajärv. 10.03 toimunud Tartumaa matemaatikaolümpiaadil osalesid 5. klassi õpilased Ants Liivamägi ja Eerik Rudometov ning 4. klassi õpilane Karoliina Ulmand. Õpilasi juhendas õp. Marju Orion.

Edukas olümpiaad

9. detsembril toimunud geograafia olümpiaadil esindasid meie kooli 7. klassi õpilased Tiia Tomson (1. koht), Triinu Alliksaar (2. koht) ja 9. klassi õpilane Kaisa Meus (7. koht). Õpilasi juhendas õp. Imbi Soa.

Helkur on kohustuslik!

Jätkame helkurite olemasolu ja kasutamise kontrollimist. Armsad vanemad - aidake kaasa laste nähtavaks muutmisele pimedal ajal.

Teade lapsevanematele

Käesolevast õppeaastast on mõneti muutunud kehalise kasvatuse tundides osalemise kord. Lapsevanem ei saa oma tõendiga last õppetööst vabastada, koolis viibival õpilasel tuleb alati ka kehalise kasvatuse tunnis osaleda ning vahetada selleks riided. Kui laps on olnud haige ja vajab taastumiseks kergemat koormust, palume lapsevanemal õpetajat sellest kirjalikult teavitada.