Tasemetööd, eksamid

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

Vastu võetud 17.05.2018 nr 17
RT I, 18.05.2018, 4

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

3. juuni 2019.a eesti keel (kirjalik)
10. juuni 2019.a matemaatika (kirjalik)
13. juuni 2019.a valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)
13.-14. juuni 2019.a valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
8. mai 2019.a eesti keel (kirjalik)
15. mai 2019.a matemaatika (kirjalik)


4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
2. oktoober 2018.a. loodusõpetus (kirjalik)

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
14. mai 2019.a eesti keel (kirjalik)
21. mai 2019.a matemaatika (kirjalik)

7. klassi tasemetöö õppeine, vorm ja aeg on järgmine:
25. september 2018.a. loodusõpetus (kirjalik)


Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004