Kuuste koolipere koostöös hoolekoguga on otsustanud teha kodumaale suureks juubeliks kingituse - näituse vähemalt sajast eksponaadist. 
Ootame väärikaid esemeid koos selgitava kaastekstiga kooli hiljemalt 16. veebruariks.

Eesmärk on koolis üles seada näitus vähemalt sajast vanast ja väärikast esemest, igaühe juures lühike selgitus: milline tähendus on sellel esemel perekonna ajaloos.
Kutsume kõiki kooli- ja lasteaialapsi kodus vanemate või vanavanematega aktiivselt perekonna ajaloost vestlema ja ühiselt valima välja eset, mida võiks väärikalt eksponeerida Eesti Vabariigi juubelisünnipäeva puhul.