Kuuste Kool ootab oma kollektiivi klassiõpetajat, koolipsühholoog-sotsiaalpedagoogi ja lasteaia logopeedi (0,4 kohta)