Kuuste Kooli näiteringi etendus Fr.R.Faehlmanni loomingu põhjal "Müütilised muistendid" said Petroskoi festivalil tunnustuse hariduslikult kõige leidlikuma lahenduse eest. Näitlejaid juhendas lavastaja Kaija Maarit Kalvet. Näitlejatega oli kaasas ning aitas ettevalmistustel ka kogukonnaliige Kersti Kivirüüt. 

Reisi toetasid Kambja Vallavalitsus, Raitwood, OÜ Hekumen, AS Kuuste Auto, MTÜ Kuuste Meesselts, OÜ Kuuste Grupp, Marge Aasajärv, Eha Alliksaar, Mari Harrik, Hele-Mall Klaassepp, Kaidi Meus, Janika Nool, Marju Orion, Anne Palumets, perekond Rudometov, Liivia Rätsep, Elise Sulg ja Paula Tomson.