Avaldus 1. kl astumiseks

Õpilase kooli registreerimine:
Lapse registreerimiseks Kuuste Kooli kantseleis täidetakse kohapeal vormikohane avaldus, esitatakse sünnitunnistuse koopia (võimalus teha kohapeal) ja perearsti vormistatud tervisekaart. Lisaks on vaja tuua õpilaspileti pilt (3x4).

Avaldus Kuuste Kooli esimesse klassi astumiseks