Lastevanemate üldkoosolek

  • 17:00
  • Kuuste kool
Lastevanemate üldkoosolek

Ootame kõiki lastevanemaid üldkoosolekule 4. oktoobril kell 17:00.
Päevakord:
- Tartu Ülikooli Liikumislaborist Anne Välja, kes tutvustab uut liikumisõpetuse ainekava ja räägib liikumis vajalikkusest.
- Ülevaade koolielust
- Jooksvad küsimused

Üldkoosolekule järgnevad klassi vanemate koosolekud, kui ei ole kokku lepitud eraldi aegasid.

Sellel päeval toimuvad avatud tunnid huvitunud lastevanematele. Palume õpetajatele teada anda.